Piackutatás - mindenre van válasz!
Piackutatás


A piacgazdaság kiépülése és a kínálattal együtt fejlődő fogyasztói öntudat arra készteti a vállalatokat, hogy sokkal több időt, energiát és pénzt áldozzanak az ügyfélkör alaposabb megismerésére, a döntések mögött meghúzódó motivációk feltárására. A fogyasztói szokások vizsgálata, a fogyasztók elvárásainak és igényeinek feltárása, a versenytársak tevékenységének figyelemmel kísérése ma már nélkülözhetetlen a cégek marketing tevékenységében.

Szolgáltatásaink

 • Termékbevezetést támogató piackutatások
 • Kommunikációs stratégiát megalapozó piackutatások
 • Reklámtesztek és image vizsgálatok
 • Értékesítés és értékesítési csatorna vizsgálat
 • Fogyasztói szokásvizsgálat és motivációkutatás
 • Próbavásárlások
 • Belső kommunikációt és szervezeti hatékonyságot támogató kutatások

 • Alkalmazott kutatási módszerek  Kvalitatív technikák:

 • Fókuszcsoportok
 • Kreatív alkotó csoportok
 • Konfliktuscsoportok
 • Mélyinterjúk
 • Részben strukturált mélyinterjúk
 • Próbavásárlások

 • Kvantitatív technikák:

 • Kérdőíves felmérések
 • Omnibusz kutatás
 • Önkitöltős kérdőívek
 • Telefonos kutatások