Sajtó-kommunikációs hatékonyság- és eredményességmérés!
Media Monitoring & Analising System (MMAS™ )

 

Az elmúlt években egyre több vállalat ismerte fel a sajtómunka fontosságát és jelentősen felértékelődött a sajtómunka szerepe. Különösen fontossá vált, hogy a sajtó és PR szakterületen dolgozó munkatársak képesek legyenek tevékenységük eredményeit egzakt módon bemutatni a vállalati menedzsment számára.

Ezen célok szem előtt tartásával a D&T MARKETING Kutató és Tanácsadó Iroda kidolgozott egy átfogó, a nemzetközi elemzési módszerekhez illeszkedő, többlépcsős értékelő rendszert, a Media Monitoring & Analysing System-et (MMAS™), amelynek segítségével hitelesen, összehasonlító módon nyílik lehetőség a sajtómunka hatékonyságának mérésére.

Az MMAS™ hasznos mindazon vállalatok számára, akik ismerni szeretnék saját és versenytársaik sajtómunkájának hatását, eredményességét. Tudni akarják, hogy a vállalati célok és a stratégiai lépések milyen módon jutnak el a közönséghez és milyen képet, vállalati image-t alakítanak ki a jelenlegi és a potenciális vásárlók, megrendelők körében. Alkalmazásával a cég PR és kommunikációs menedzsmentje olyan eszközt nyer, amellyel a PR tevékenység (egyébként bizonytalanul meghatározható) eredményessége, hatékonysága számon kérhetővé, objektívvá, mérőszámokkal kifejezhetővé válik. Ezzel részesévé lesz a menedzsment jól áttekinthető riporting rendszerének, amely a vezetés egyéb területein már bevált gyakorlat.

Az MMAS™ támogatja a vállalati PR munkát, a vállalati döntéseket azáltal, hogy mérhetővé válik a sajtómunka, a ráfordított idő és pénz, és a vállalat mikro- és makrokörnyezetére gyakorolt hatás követhetővé, értékelhetővé tehető.
Mindezeken túl jó kiegészítő eszközt ad a PR ügynökség kezébe is, mellyel kibővített, valódi értéknövelt szolgáltatást nyújthat meglevő, kiterjedt sajtómunkával rendelkező ügyfelei részére.

Az MMAS™ , célja:

 • áttekinthető, fókuszált és naprakész képet adni a cég sajtómegjelenéseiről
 • számszerű adatok segítségével alapinformációhoz juttatni a sajtótevékenységet irányítókat
 • megmutatni, hogy mely területeken volt hatékony a tevékenység, és hol kellene változtatni az elképzeléseken
 • megismertetni a befogadó fél, azaz a nagyközönség (olvasók, hallgatók, nézők) véleményét, attitűdjeit a vállalat sajtótevékenységét illetően

   

  Az MMAS™ módszertani alapot ad a sajtómunka rendszeres mérési eredményeinek összehasonlításához, a változások méréséhez és nyomon követéséhez, a tendenciák és trendek elemzéséhez.

  Az MMAS™ , menete:

  A rendszer a következő egymást követő és egymásra épülő részből áll:

   Teljes körű médiafigyelés
   A sajtómegjelenések statisztikai elemzése
   Szakértői elemzés
   Kutatás a kiváltott hatások vizsgálatára
   Ügynökségi támogatás

  *       Amennyiben a vállalatnak van sajtófigyelési megbízása, abban az esetben a kapott információkra támaszkodunk a vizsgálatok során.