ÁTVILÁGÍTÁS


A vizsgálat alá vont szervezet tevékenységének és gazdálkodásának átfogó átvilágítása a Megrendelő elvárásai és iránymutatása alapján. Annak vizsgálata, hogy a Társaság működése és gazdasági tevékenysége mennyiben felel meg a jogszabályoknak, az előírásoknak és az elvárásoknak. A folyamatok feltérképezése, folyamat-katalógus létrehozása, redundanciák megszüntetése. A folyamatok újra-strukturálása eredményeként kidolgozásra kerülnek a javasolt szervezeti változtatások.

A gazdasági és vállalatirányítási átvilágítás területei:

 • A Társaság pénzügyi helyzetének elemzése és értékelése
 • A Társaság fizetőképességének prognosztizálása
 • A költségek és ráfordítások rendszerének elemző vizsgálata
 • A Társaság likviditási helyzetének elemző vizsgálata
 • Az alapszolgáltatás ellátásával kapcsolatos számlázási, díjalkalmazási vizsgálat
 • Humánerőforrás-gazdálkodási tevékenység vizsgálata
 • Beszerzési eljárások – ideértve a közbeszerzési eljárásokat – rendjének elemző vizsgálata
 • A társaság által megkötött hatályos szerződések vizsgálata, különösen:
 • - Adásvételre, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződések vizsgálata

  - Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó szerződések (azokhoz kapcsolódó szolgáltatások-ellenszolgáltatások) elemző vizsgálata

  - Kapcsolt vállalkozásokkal kötött szerződések vizsgálata

  - Követelés elengedést eredményező (pl. egyezségi) szerződések vizsgálata

  A működési folyamatok átvilágításának területei


  Folyamatok feldolgozása – a módszertan (RASCI)
  A RASCI egy folyamatszervezési módszer, amelynek célja, hogy transzparens módon meg tudjuk határozni a szervezeti fő szerepeket (pozíciókat) és a hozzájuk tartozó felelősségeket

   A RASCI betűszó az alábbi alábbiakat jelenti:

   R (Responsible) – felelős, azaz ő a gazda, az ő feladata
   A (Accountable) – neki riportol a felelős, ő fogadja el, írja alá, hagyja jóvá a javaslatot
   S (Supportive) – támogató, aki a megvalósításban részt vesz
   C (to be Consulted) – akivel egyeztetni szükséges, akár a kapacitása vagy tudása miatt az adott folyamatban
   I (to be Informed) – akit az eredményről tájékoztatni kell, de nem kell vele előtte egyeztetni

  Főbb lépesek és kritériumok

 • Minden folyamatot feltérképezni
 • Minden felelőst feltérképezni
 • Ezt követően meghatározni a RASCI szerint a szerepeket minden folyamatnál
 • Minden folyamatnak csak egy felelőse lehet
 • Ha úgy tűnik, hogy több felelős van, addig kell bontani a folyamatot, amíg elhatárolható az egy felelős
 • Ha nem találunk felelőst egy folyamathoz, át kell tekinteni a felelősök körét, kell-e esetleg új pozíciót létrehozni

 • Folyamatok csoportosítása a Porter féle értéklánc szerint

  Értékteremtő folyamatok:

 • Üzleti jövőkép/stratégia
 • Vállalatirányítás
 • Piacelemzés
 • Gyártás
 • Értékesítés
 • Projektmenedzsment
 • Termék/szolgáltatás tervezés
 • Fejlesztés/tesztelés

 • Támogató folyamatok:

 • Pénzügy/ finanszírozás
 • Jog
 • HR
 • Beszerzés
 • Beruházás
 • Minőség
 • PR/Marketing